Tích lũy số tiền theo thời gian báo giá dịch vụ Order từ 07/2020

Tích lũy giá trị đơn hàng cho khách. Khách có thể xem trong tháng đã có bn đơn, bao nhiêu tiền. Tổng chi tiêu trong tháng, trong năm. Cập nhật theo % cấp độ. 

Khách hàng Standard Vip 1 Vip 2 Vip 3
Tổng giao dịch tích lũy ( trong 1 năm) < 100 triệu 100 triệu - 500 triệu 500 triệu - 1 tỷ >1 tỷ 
Phí mua hàng 5% 3% 2% 2%
Phí vận chuyển TQ-VN 34000 32000 30000 30000
Đặt cọc tối thiểu 80% 70% 60% 50%

Phí Dịch Vụ phân theo Cấp Độ Đơn Hàng

Giá trị đơn hàng Phí dịch vụ
Dưới 30 triệu 5%
30 triệu - 100 triệu 4%
Trên 100 triệu 3%