1. Hàng oder kí gửi  phải điền thông  tin trên hệ thống ADatHang_ nếu không điền thông tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm.
  2.  Những đơn hàng kí gửi dưới 300 tệ, mất đền 100%. Những đơn hàng trên 300 tệ ,  có khai báo và đóng phí bảo hiểm 10 % giá trị đơn hàng,  mất đền 100% giá  trị  của đơn hàng.  Nếu không khai báo và không đóng phí bảo hiểm chỉ đền 10% giá trị đơn hàng, cao nhất không quá 300 tệ.
  3. Không nhận hàng vũ khí bạo lực, ko đồ y tế thuốc men liên quan đến sức khoẻ con người, hàng gây cháy, pháo nổ, hàng quốc cấm, hàng nhẹ to cồng kềnh.
  4. Do quá trình vận chuyển nhiều khâu ko biết vỡ hỏng từ đâu nên bên em ko đảm bảo trách nhiệm đối với hàng vỡ, hỏng nên khách tự chủ động đóng gói bảo quản cẩn thận.
  5. Mọi sai lệch về số lượng hàng hoá trên kho ko chịu trách nhiệm, chỉ nhận theo số kiện quý khách đã khai báo.

Vui lòng đọc Chính sách trước khi kí gửi hàng hoá. Để nhận địa chỉ gửi hàng, vui lòng liên hệ : 0904.91.12.21