1. Chính sách kiểm hàng:

- Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và so sánh các sản phẩm/hàng hóa có trong kiện hàng nhận được từ Nhà cung cấp (NCC) với các sản phẩm hiển thị ở từng link sản phẩm trong đơn hàng trên ADatHang.vn. Qua đó ghi nhận lại các thông tin về số lượng sản phẩm nhận được, các sai khác và ghi chú nếu có trước khi chuyển hàng về Việt Nam.

- Khách hàng có thể lựa chọn hoặc không lựa chọn dịch vụ kiểm hàng.

  1. Yêu cầu đóng gỗ:

  • Khách hàng có thể yêu cầu đóng gỗ cho đơn hàng của mình khi chọn phần yêu cầu đóng gỗ sp . Phí được tính theo cân nặng hoặc cân nặng quy đổi theo từng sản phẩm.

  1. Yêu cầu giao hàng : 

  • Bắt đầu từ Tháng 3/ 2020, ADatHang THU PHÍ 5.000 đ/ ĐƠN khi KH yêu cầu giao hàng qua các dịch vụ như : Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel, Gửi xe Khách.

  • Với các đơn yêu cầu : Ship Nội Thành hay Ship của khách đến lấy sẽ KHÔNG mất phí 5.000 đ/ đơn.

  • Khách Hàng  lưu ý khi có ship hay ng khác đến lấy hàng, xin vui lòng Tạo yêu cầu giao hàng để Kho chủ động xếp hàng cho quý khách ko phải chờ đợi lâu.